Schronisko Azorek

Prawa pacjenta

Podczas, gdy nasze Schronisko pomaga Zwierzętom, Ośrodek Pomocy Poszkodowanym (http://prawapacjenta.org/) działa na rzecz potrzebujących Pacjentów. Jak widać nie jest to przeszkodą, aby wspierać innych. Witamy nową firmę wśród naszych Darczyńców - dziękujemy za pomoc!