Schronisko Azorek

 

 

Ankieta przedadopcyjna

 

 

Dane osobowe

 

 

 

Warunki mieszkaniowe

 

 

Rodzina

 

 

Inne zwierzęta

 

 

Opieka nad psem

 

 

Szkolenie

 

Psy porzucone są często po przejściach, mogą odczuwać lęk, w nowym miejscu być zestresowane nawet przez dłuższy czas, mogą nie wiedzieć, że załatwia się na dworze, posiusiać się nie tam, gdzie trzeba, mogą coś zniszczyć itd.

Adoptowane szczenięta trzeba wszystkiego nauczyć: utrzymywania czystości, zostawania samemu w domu, chodzenia na smyczy, kontaktu z innymi ludźmi, z innymi zwierzętami. Należy zadbać o ich socjalizację, aby nie stały się psami lękliwymi, „zdziczałymi”.

 

 

Kastracja/Sterylizacja

 

 

Kwestie formalne

 

 

Inne

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
informuję, iż
1) administratorem Państwa danych osobowych jest Schronisko dla bezdomnych zwierząt Azorek ul. Łopatyńskiego 1, 64-600 Oborniki, e-mail reprezentowane przez Kierownika Panią Iwonę Jindra.
2) Inspektorem Ochrony Danych jest radca prawny Anna Przesławska, kontakt tel. 662 256 188, adres mailowy
3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zawartej umowy oraz wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych jak również w celach promocyjnych placówki.
4) podstawa prawna przetwarzania danych osobowych to art. 6 ust.1 lit.. A, lit. B ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r.
5) Dostęp do Państwa danych osobowych posiadają jedynie osoby legitymujące się stosownym upoważnieniem od administratora w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy oraz podmioty zewnętrzne na podstawie przepisów prawa lub odrębnej umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych.
6) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania zawartej umowy a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, a w przypadku wyrażenia przez Panią /Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych po wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania tej zgody
7) posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w takiej samej formie w jakiej jej udzielono, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8) mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
9) podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu zawarcia umowy.
10)w podmiocie w celu wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, w tym w celu zapewnienia bezpieczeństwa, wykorzystywany jest monitoring wizyjny.

 

 

Zabezpieczenie antyspamowe

 

 

 

 

This form was created by ChronoForms